Metoda DISC

Metoda DISC je jedna z nejvíce používaných a všeobecně přijímaných systémů, který jednoduchou a pozitivní formou popisuje lidské chování.

Tato metoda je ověřena více než 40 miliony uživatelů po celém světě.

Povahové typy DISC byly zjištěny v každé ze zkoumaných kultur, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví či věk.

Tato metoda se zaměřuje na normální a pozorovatelné chování lidí.

Je vhodná pro použití v prostředí pracovním, domácím nebo školním.

Není to metoda, která řeší psychologicky nebo psychicky abnormální chování jedince.

Základní popis metody DISC si stáhněte ZDE ve formátu PDF.

Více informací získáte na: www.discacademy.cz