O nás

Akademie J.A.Komenského je vzdělávací organizace s činností na celém území České republiky. Na trhu vzdělávání působí již od roku 1991. Soustřeďuje přední odborníky teorie a praxe z oblasti vědy, kultury a umění, kteří působí na vysokých školách, ve vědeckovýzkumných institucích, v podnikatelských subjektech, orgánech státní správy apod.

Jejím základním posláním je podílet se na rozvoji a realizaci systému celoživotního vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních odborů i zájmových oblastí.

Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie účinně s orgány státní správy a samosprávy, podnikatelskými subjekty, odbory, občanskými sdruženími i s dalšími organizacemi působícími ve vzdělávání dospělých. Akademie se tak prezentuje jako jedna z největších vzdělávacích institucí v České republice zaměřená na vzdělávání.

Akademie J. A. Komenského zajišťuje vzdělávací programy, semináře a konference pro všechny věkové skupiny, pro státní instituce, podniky a firmy. Mezi vzdělávacími aktivitami mají především rozhodující místo programy akreditované MŠMT ČR, jazykové kurzy zakončené mezinárodními certifikáty (TELC, Cambridge, apd.) a kurzy stanovené dle potřeb partnerů.

Ročně organizuje stovky kurzů a učebních programů a její lektoři odučí desetitisíce hodin. Je připravena pružně reagovat na jakékoliv přání a požadavky.

Akademie Jana Amose Komenského, z.s., oblast Plzeň je registrována u spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 11986.